21
08 2018
4749

Formularul și instrucțiunea de completare a CET18, propuse spre consultare publică

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul Ordinului MF privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia. Proiectul Ordinului a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a acestuia cu modificările și completările operate la Codul fiscal (CF) și la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr.178 din 26 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al RM, nr.309-320 din 17 august curent. Astfel, a fost modificată cota de impozitare pentru persoanele fizice și întreprinzători individuali, prin introducerea unei cote unice în mărime de 12%. De asemenea, potrivit pct.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF, persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I și, respectiv etapa II a perioadei fiscale 2018. Totodată, în scopul susținerii persoanelor cu venituri mici și medii au fost majorate scutirile prevăzute conform art.33-35 din CF. De asemenea, a fost exclusă obligativitatea depunerii Declarației în cazul în care persoana obține venituri din mai multe locuri de muncă, în contextul introducerii cotei unice a impozitului pe venit. Potrivit notei informative a proiectului, această măsură va determina diminuarea numărului de Declarații depuse precum și efortul administrativ de recepționare și prelucrare a acestora. Regulamentul privind modul de completare a formularului CET18 stipulează că declarația se va prezenta obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislației fiscale în condițiile prevăzute la art.83 alin.(2) lit.a) şi b) din CF) sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obținute de către acestea pe teritoriul RM în baza art.71 din CF). Pentru etapa II a perioadei fiscale 2018 obligația prezentării Declarației survine în temeiul prevederilor art.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF nr.1164-XIII din 24.04.1997. Declarația va putea fi completată atât pe suport de hârtie, cât şi în mod electronic. Corectarea informației în Declarație se va efectua prin depunerea unei Declarații corectate, în modul şi în termenul prevăzut de art.188 din CF. Regulamentul prevede că la completarea pozițiilor privind venitul brut şi impozitul pe venit reținut la sursa de plată se utilizează informațiile eliberate de plătitorii veniturilor, care conțin date privind veniturile obținute de depunătorul Declarației şi impozitul reținut la achitarea acestora, sau alte documente ce confirmă recepționarea venitului sau reținerea impozitului pe venit. Veniturile impozabile obținute pe parcursul anului fiscal sunt supuse declarării, indiferent de faptul dacă acestea sunt sau nu confirmate prin documentele respective. Anexăm mai jos proiectele propuse spre consultare: Formularul CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.