09
04 2019
3404

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Întrebări și răspunsuri

Este obligată persoana fizică să prezente Declarația cu privire la impozitul pe venit în cazul în care pe parcursul anului a avut două și mai multe locuri de muncă (prin cumul, servicii acordate, lucrări efectuate)? Amintim despre faptul că obligația de prezentare a Declarației este dictată de obligația de achitare a impozitului pe venit. În situația în care persoana obține venituri din două sau mai multe locuri, vom distinge reguli separate pentru fiecare dintre cele două etape:
- Etapa IEtapa II
Modul de
impunere
Potrivit prevederilor art. 88 alin. (5) CF, veniturile persoanei fizice din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori ale întreprinderilor sunt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit. a).
Conform prevederilor CF valabile până la 1 octombrie 2018, persoana fizică era în drept să solicite angajatorului reținerea impozitului prin
aplicarea cotei maxime de 18%. În cazul în care persoana nu își manifesta solicitarea, venitul respectiv se impunea în mărime
de 7% și 18% conform regulilor generale
În contextul în care, începând cu 1 octombrie 2018, se aplică cota unică de 12%, aceasta se aplică și în cazul
veniturilor de la al doilea loc de muncă sau a muncii prestate ocazional, în baza contractului de prestări servicii.
ConsecințăDacă impozitul a fost reținut la cota de 7% și, respectiv, 18% (nu s-a aplicat cota maximă) , la determinarea venitului brut total apare necesitatea
de recalculare a impozitului pe venit, fapt ce generează obligații suplimentare aferente bugetului și, respectiv, de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit.
Ținând cont că se aplică o cotă unică a impozitului pe venit, nu apare necesitatea de recalculare a obligației aferente
și de prezentare a Declarației.
În conformitate ce prevederile art.881 alin.(8) din CF, suma venitului lunar obținut de angajații care prestează servicii de transport rutier de persoane în regim de taxi este considerată ca fiind impozitată, fără necesitatea declarării de către salariat şi de achitare adițională a impozitului pe venit din salariu. Totodată, conform art. 351 din CF, aceasta este privată de dreptul de a utiliza și transmite scutirea personal. Prin urmare, Declarația cu privire la impozitul pe venit se va prezenta doar aferent veniturilor sub formă de crește de capital.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.