12
03 2019
1888

Impozitul pe venit. Întrebări și răspunsuri

Stimați contribuabili, reamintim că la 25 martie 2019 expiră termenul-limită în care persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă urmează să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit. Totodată, 25 martie 2019 este și termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit. În acest context, P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” amintește contribuabililor unele aspecte ce țin de impozitul pe venit. Se consideră surse de venit impozabile indemnizațiile pentru eliberarea din serviciu și ajutoarele materiale primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici)? În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici) sub formă de indemnizație unică, precum și ajutor material, reprezintă surse de venit impozabile Sunt considerate ca surse de venit impozabile onorariile pentru munca efectuată, obținute de către persoana fizică? În conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, onorariile sunt considerate ca surse de venit impozabile. Prin urmare, la achitarea onorariilor angajatorul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal. Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării (inclusiv eliberării forțate) din serviciul public? În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcția publica și statutul funcționarului public” reprezintă surse de venit impozabile. De asemenea, conform prevederilor alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. Astfel, la achitarea îndemnizațiilor de eliberare din serviciu pentru prima lună angajatorul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal. În cazul achitării indemnizației de eliberare din serviciu pentru a doua și a treia lună, potrivit prevederilor art. 186 alin. (1) lit. b) și c) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, angajatorul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal. Cum se constată venitul fondatorului administrării fiduciare (fiduciant) în cadrul contractului de administrare fiduciară? Potrivit prevederilor art. 1053 din Codul civil, prin contract de administrare fiduciară, o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrare fiduciară celeilalte părți (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obligă să administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrării. În cadrul tranzacțiilor de administrare fiduciară efectuate, fiecare parte, participantă la tranzacție, atât fondatorul administrării (fiduciantul), cât și administratorul fiduciar (fiduciarul), îşi reflectă în contabilitatea financiară veniturile, dar și cheltuielile aferente operațiunii respective conform prevederilor Codului fiscal, Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007, Standardelor Naționale de Contabilitate, inclusiv SNC „Venituri” și SNC „Cheltuieli”, aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, precum și altor acte legislative și normative. Astfel, fiduciantul va constata veniturile rezultate din darea în locațiune (arendă) a proprietății și cheltuielile aferente obținerii venitului respectiv.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.