15
02 2018
8811

IPC18: data limită de prezentare a primului raport - 25 februarie

La 25 februarie expiră data-limită de prezentare a primului formular IPC18, a reiterat pentru participanții la seminarul intitulat Noutăți legislative 2018, organizat de ACAP șefa direcției impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban. Șefa direcției SFS s-a referit la aspectele generale, structură și la beneficiile IPC18. Cu toate că contabilii prezenți au reticenţe faţă de acest formular, în special din cauza noilor coduri introduse ce se referă la subdiviziuni, Olga Golban i-a asigurat că la primul contact cu sistemul de raportare vor sesiza neapărat optimizarea timpului de muncă. Înțelegem această frustrare din societatea contabililor, dat fiind faptul că este ceva nou, însă vreau să vă spun că discuțiile despre modificarea legislației în acest domeniu au avut loc timp de doi ani, pentru ca, în iulie 2017 să fie operate modificările în raportare atât la partea de fiscalitate, cât și la cea a contribuțiilor sociale și medicale, ca să fie asigurată o raportare unică. Știm că prima reacție atunci când ați văzut formularul, a fost – nou, masiv, dar, în cele din urmă, nu este atât de complicat, pentru că el vine să compileze cele cinci rapoarte, deci, este vorba de optimizare, a menționat Olga Golban. Totodată, ea le-a comunicat participanților că este în proces de consultare publică un proiect prin care se vor oferi anumite explicații ce țin de completare tabelului 3 aferent contribuțiilor de asigurări sociale. Pe compartimentele impozitului pe venit și de asigurări în medicină, deocamdată nu s-au semnalat probleme, iar întrebările referitoare la completarea tabelului ce ţine de asigurările sociale în timpul cel mai apropiat vor obţine răspuns. Pentru corectarea erorilor nu aşteptăm controlul fiscal Un aspect foarte important al formularului IPC18 se referă la corectarea informațiilor. Olga Golban i-a atenționat pe contabili că, dacă în perioada fiscală a fost admisă o eroare, ei vor avea obligația să prezinte toată darea de seamă repetat, nu doar corectarea spațiului unde a fost admisă eroarea. Astfel, dacă pentru luna ianuarie ați prezentat darea de seamă, iar peste o zi ați observat o eroare, veți prezenta încă o dată darea de seamă pentru luna respectivă. Asta înseamnă că nu veți fi nevoiți să așteptați controalele fiscale, pentru a corecta erorile, cum era practicat în anii precedenți, a specificat șefa direcției SFS. Totodată, ea a menționat că pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018 dările de seamă corectate se vor prezenta potrivit formularelor valabile pentru perioada respectivă. Întreprinderea nu a efectuat plăți în luna de raportare Mai mulți contabili au fost interesați dacă formularul IPC18 se va prezenta lunar sau anual, în cazul în care nu efectuează plăți, au activitatea sistată sau nu au angajați. Potrivit speakerului, formularul IPC18 exclude excepția formularului IRV, care prevedea că, în situația în care întreprinderea nu a efectuat plăți, darea de seamă privind impozitul pe venit nu se prezenta. Formularul IPC18, în acest caz, se va prezenta fără completarea tabelului 1 ce ține de impozitul pe venit. Acum purtăm discuții cu Ministerul Finanțelor referitor la stabilirea unei excepții pentru întreprinzătorii individuali, care nu au angajați, pentru ca ei să prezinte formularul doar anual, nu lunar. În cazul întreprinderilor care și-au stopat activitatea, declaraţia va fi prezentată, totuși, lunar. Doar atunci când activitatea este sistată conform prevederilor legislaţiei, prin intermediul organului înregistrării de stat (Agenția Servicii Publice), întreprinderea va fi scutită de prezentarea oricăror declarații fiscale, a specificat Olga Golban. CNAM:tabelul nr.2 al formularului Speakerul a atras atenția asupra completării tabelului nr. 2 ce se referă la informația privind relațiile de muncă. Potrivit Olgăi Golban, dacă până acum acest formular se prezenta la data de 7 a lunii următoare celei de raportare la CNAM, acum, ținând cont de faptul că această informaţie este parte componentă a Formei IPC18, informația se va prezenta la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Cu toate acestea, poate apărea necesitatea de prezentare a informației mai devreme de termenul stabilit. Sensul acestei informații este de a asigura activarea poliței de asigurare medicală. Presupunem, o persoana a fost angajată ieri, iar astăzi s-a produs un accident și ea are nevoie de asistență medicală. Deci, entitatea prezinta informația despre persoana angajată înainte de completarea lunară a formularului IPC18, a menționat reprezentantul SFS. În același timp, informația prezentată deja la CNAM va fi repetată în formularul general, prezentat la data de 25 a fiecărei luni. Reiterăm, seminarul a fost organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP), în parteneriat cu Mazars și cu Tx&A Co SRL.

1 comentarii

avatar
Как всегда, наши власти не особо понимают смысл слова «оптимизация». Зачем неработающим фирмам каждый месяц сдавать пустой отчет??? Зачем???? Ведь IRV не сдавали, потому что не было выплат, но и BASS, MED08 тоже не сдавали если не было начислений. Тогда что изменилось вдруг, почему теперь надо сдавать????
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.