Știri

Managementul datoriei de stat pe termen mediu

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”. Potrivit ministrului Finanțelor, Ion Chicu, acesta a fost elaborat reieșind din prevederile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanția de stat și recreditarea de stat. Documentul constituie o continuare a programului Managementul datorie de stat pe termen mediu pentru anii 2018-2020, fiind revizuit pentru orizontul 2019-2021, în concordanță cu prognozele datoriei de stat pe termen mediu și prognoza actualizată a indicatorilor macro-economici furnizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Astfel, datoria de stat scadentă pentru anii 2019-2021 va constitui maximum 15-25%, iar datoria de stat internă – 35-50%. Rata reală de creștere a economiei este estimată la 4% pentru anul 2019 (cu o diminuare comparativ cu anul curent, în care se așteaptă 4,5%), iar pentru anii 2020-2021 se preconizează câte 3,8%. Deficitul bugetului de stat în perioada 2019-2021 va constitui, în medie, 2,3%, situându-se în intervalul (-2,6%) — (-1,9%) din PIB. Obiectivul fundamental al programului este de a asigura necesitățile de finanțare ale deficitului bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung, în condițiile limitării riscurilor implicate. Totodată, obiectivele specifice privind gestionarea datoriei de stat în perioada 2019-2021 se referă la dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat, contractarea împrumuturilor de stat externe, ținând cont de raportul cost-risc, și managementul riscului operațional asociat datoriei de stat. În acest sens, Ministerul Finanțelor își propune menținerea sub control a portofoliului de datorie prin limitarea expunerii față de riscul valutar, riscul de refinanțare și riscul ratei de dobândă, extinderea maturității portofoliului datoriei și diversificarea bazei investiționale; asigurarea unui grad înalt de transparență și predictibilitate a pieței valorilor mobiliare de stat, monitorizarea și evaluarea performanțelor dealerilor primari etc. De asemenea, Ministerul Finanțelor va menține pe termen mediu rezerva de lichidități în monedă națională (cash buffer) și va asigura completarea acesteia până la atingerea plafonului de 2 000,0 mil. lei. Totodată, se preconizează continuarea emisiunii obligațiunilor de stat cu maturitatea de 2 ani cu rata fixă și variabilă a dobânzii, de 3 și 5 ani cu rata fixă a dobânzii, iar, în funcţie de cererea pieței, se va analiza posibilitatea emisiunii obligațiunilor de stat cu maturitatea de 7 și 10 ani, cu rata fixă a dobânzii. În același timp, din 2020 se preconizează utilizarea operațiunilor de administrare a pasivelor, precum răscumpărarea anticipate. Totodată, în document se menționează că cei mai importanți creditori pentru perioada 2019-2021 sunt Banca Europeană de Investiții – 26,9%, Grupul Băncii Mondiale – 20,8%, Guvernului Chinei – 17,1%, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 16,2%, Comisia Europeană – 6,7%, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 4,4%, Fondul Monetar Internațional – 3,9% etc. Notă: Pentru anul 2019 în valoare nominală PIB-ului țării va constitui 209,3 mld. lei (în anul curent — 191,7 mld. lei), în anul 2020 acesta va crește până la 228,1 mld., iar în anul 2021 se așteaptă la nivelul de 248,8 mld. lei.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Guvernul Republicii Moldova

1520 vizualizări

Data publicării:

26 Decembrie /2018 08:01

Catalogul tematic

Noutăți | Legi ale Republicii Moldova | Politica bugetar-fiscală | Sistemul bugetar

Etichete:

program | management riscurilor | ministerul finantelor | creditare | VMS

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon