Știri

Sistemul sancţionator: proiectul modificărilor Codului fiscal şi Codului vamal

Ministerul Justiţiei propune spre consultare un proiect de lege ce prevede instituirea unui mecanism de liberare de răspundere penală în cazul infracțiunilor care nu au fost săvârșite prin aplicarea constrângerii psihice, fizice și care nu s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei, nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat sau organizație criminală. Scopul proiectului constă în îmbunătățirea substanțială a climatului investițional prin reglementarea cu noi abordări, mai permisive şi vor conduce la dezvoltarea şi atragerea investiţiilor străine. Proiectul conține modificări pentru Codul fiscal, Codul vamal, Codul penal, Legea cu privire la Procuratură, Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legea cu privire la poliția de frontieră, Legea Curții de Conturi, Codul Contravențional, Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție etc. Astfel, art. 251 din Codul fiscal urmează fi completat cu o prevedere ce stipulează că în procesul examinării cazurilor de încălcare fiscală în care se constatată indici de infracţiune, organul fiscal va adopta decizia asupra cazului în care va indica exact prejudiciul cauzat, măsurile de înlăturare şi repararea prejudiciului cauzat prin încălcare. Sesizarea cu privire la existența indicilor de infracțiune se va face printr-un denunţ, care se transmite organului de urmărire penală în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei cu privire la contestație sau de la data expirării termenului de contestare a deciziei, în cazul în care aceasta nu a fost contestată. Amendamentul instituie procedura reparatorie, prin care persoanei la care în rezultatul controlului au fost identificate încălcări ale legislației fiscale, i se acordă dreptul de a repara prejudiciul. Termenul de executare a măsurii de înlăturare a încălcării şi restituire a prejudiciului nu poate depăși 30 de zile. La expirarea termenelor stabilite pentru repararea prejudiciului și executare a prescripției, organul fiscal va sesiza organul de urmărire penală despre identificarea indicilor de infracțiune. Executarea acestor două condiții – repararea prejudiciului și înlăturarea încălcării – vor constitui temeiuri ce vor fi luate în calcul de procuror la pornirea sau nu a urmăririi penale pe cauza data. Din Codul vamal vor fi excluse competențele de organ de urmărire penală ale Serviciului Vamal. Astfel, acesta nu va mai avea nici statut implicit, nici atribuțiile unui organ de urmărire penală. Totuși, Serviciul Vamal rămâne în lista organelor de constatare a infracțiunilor de contrabandă și de eschivare de la achitarea plăţilor vamale. Notă: Proiectul modificărilor în legislaţie ce ţin de reforma sistemului sancționator în domeniul economic este elaborat de Ministerul Justiţiei, la propunerea Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Va urma.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

2769 vizualizări

Data publicării:

11 Ianuarie /2018 12:01

Domeniu:

Noutăți | Legislație fiscală | Persoană juridică | Contestaţie

Etichete:

Sistem | sanctiuni administrative | sancțiuni fiscale | Cod fiscal | reparare | prejudicii | răspundere penală | Consiliul Economic

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon