Știri

Termenele obligației fiscale în cazul importurilor

În Monitorul Oficial, nr. 464-470 din 29 decembrie 2017 a fost publicată Legea nr.288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. Legea prevede modificarea art.109 din Codul fiscal, ce reglementează termenele obligației fiscale în cazul importurilor. Astfel, potrivit modificărilor, pentru mărfurile importate, termenul obligaţiei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale. Totodată, pentru importatorii care dețin statutul de agent economic autorizat specificat la art.124 al.12 din Codul Vamal, termenul obligației fiscale se consideră data prelungirii termenului de plată, iar data achitării – data depunerii de către importator sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la contul unic trezorerial, confirmată printr-un extras din contul bancar. La serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru importul de servicii. Articolul stipulează că marfa se consideră importată dacă importatorul respectă toate cerinţele prevăzute de legislaţia vamală la importul de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova şi dacă a fost supusă drepturilor de import. În cazul în care drepturile de import pe marfa importată nu trebuie achitate, ea se consideră importată ca şi cum ar fi fost supusă drepturilor de import, cu respectarea procedurilor corespunzătoare de import al mărfurilor, prevăzute în legislaţia vamală. În același timp dacă, la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, mărfurile sunt plasate sub regimul vamal suspensiv cu scutirea totală de drepturi de import sau sub regimul vamal de tranzit, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data încheierii regimului vamal şi punerii mărfii în liberă circulaţie. Notă: Codul fiscal a fost completat cu articole noi ce țin de deducerea amortizării mijloacelor fixe și restituirea T.V.A. la investiții capitale efectuate în cadrul parteneriatului public-privat de interes national. De asemenea, în 2018 este majorată cota impozitului pe venit pentru agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti şi întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management este mai mare de 60% din venitul din vânzări.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

1976 vizualizări

Data publicării:

10 Ianuarie /2018 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon