Întrebări și răspunsuri

1. (28.15.55) Este obligat subiectul impunerii cu TVA să elibereze factura fiscală în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri și servicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct?

Conform art.108 alin. (1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5) – (8) din articolulul menționat. Potrivit alin.(7) al acelueași articol, în cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de arendă, locaţiune, uzufruct, leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru efectuarea plăţii. În cazul încasării plăţii în avans, data livrării se consideră data încasării avansului. Totodată, potrivit articolului 1171 alin.(9) din Codul fiscal, la primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării în următoarele situaţii:

 

  • comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;
  • abonarea la publicaţiile periodice impozabile cu T.V.A., factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii în prealabil;
  • livrarea serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, eliberîndu-se factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.

 

Astfel, în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri și servicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct, în conformitate cu art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, factură fiscală nu se eliberează, cu excepţia cazurilor specificate expres în alineatul menţionat.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3109 vizualizări

Data publicării:

20 Martie /2018 16:00

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Obligație fiscală | Factura fiscală | Noutăți fiscale

Etichete:

factura fiscală | TVA | servicii | marfă | arenda | locatiune | uzufruct

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon