Întrebări și răspunsuri

1. (29.1.3.7.6) Întrebare și răspuns analogic se regăsește la nr. 29.1.3.7.2.

Arhiva: Se permit la deduceri, în scopuri fiscale, cheltuielile de sponsorizare? Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 1420-XV din 31octombrie 2002, prin noţiunea de activitate de sponsorizare se înţelege activitatea de sponsorizare desfăşurată de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public. Potrivit art.36 din Codul fiscal agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Sunt deductibile, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial. Astfel pentru asigurarea deducerilor menționate la art. 36 din Codul fiscal, agenții economici urmează să asigure documentarea cheltuielilor suportate corespunzător modului stabilit de Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998. Totodată, informăm că începând cu 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. Factura fiscală se va completa cu nota „Donație filantropică/Sponsorizare”.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1160 vizualizări

Data publicării:

05 Aprilie /2018 13:59

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică | Factura fiscală | Noutăți fiscale

Etichete:

factura fiscală | TVA | agent economic | sponsorizare | Ordin MF

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon