Întrebări și răspunsuri

1. (29.5.14) În ce cazuri apare necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor a organizației necomerciale?

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 14) din Codul fiscal, organizație necomercială este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. Totodată, prevederile Capitolului 3 „Deducerile aferente activităţii de întreprinzător” din Codul fiscal, se răsfrâng doar asupra contribuabililor care practică activitate de întreprinzător, respectiv, nu se extind și asupra organizațiilor necomerciale. Prin urmare, în scopuri fiscale nu se vor efectua careva ajustări privind veniturile și cheltuielile aferente mijloacelor cu destinaţie specială, dacă acestea sunt utilizate în conformitate cu scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire (art. 52 din Codul fiscal). Astfel, nu apare obligația ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 08 din 15 ianuarie 2018. În cazul desfășurării de către organizația necomercială a altor activități decît cele menționate în actele de constituirea a acesteia, atunci apare necesitatea delimitării și reflectării acestor cheltuielilor conform compartimentele corespunzătoare din Declarație, care ulterior se vor fi impozitate pe principii generale.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1177 vizualizări

Data publicării:

25 Octombrie /2018 15:25

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon