15
11 2017
947

15. (29.6.2) Cine sunt subiecții impunerii cu impozitul unic ?

Potrivit art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. Prin Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (în continuare Legea nr. 77/2016) este adoptat cadrul legal ce reglementează procesul de creare și activitate a parcurilor pentru tehnologia informației. Totodată, conform art. 368 alin. (2) din Codul fiscal, pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei desfășoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vânzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vânzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 77/2016 şi suma totală a venitului din vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, venituri înregistrate în evidenţa contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vânzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv sau de la începutul activităţii în parcul pentru tehnologia informaţiei. Astfel, conform art. 8 din Lege, în parcurile IT urmează a fi desfășurate următoarele activități principale, conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM Rev.2):
  1. activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);
  2. activități de editare a jocurilor de calculator (58.21);
  3. activități de editare a altor produse software (58.29);
  4. )activități de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);
  5. prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activitățile conexe (63.11);
  6. activități ale portalurilor web (63.12);
  7. activități de consultanță în tehnologia informației (62.02);
  8. alte activități de servicii în tehnologia informației (62.09).
Potrivit prevederilor legii menționate, înregistrarea și evidența rezidenților parcurilor IT se va efectua de Administrația parcului IT, care nu are dreptul să intervină în activitatea economică a rezidenților parcului. Rezident al parcurilor IT , conform art. 7 din Lege, poate deveni orice persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activității de întreprinzător, care practică drept activitate principală una sau mai multe din activitățile menționate mai sus.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.