Întrebări și răspunsuri

18. (8.2.5.5) .

Care este mecanismul de calculare şi achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, pentru perioada fiscală aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, sunt în continuare calificate ca microbuze/autobuze? Spre exemplu, autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului - 1986 cm³, masa totală - 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri? Conform modificărilor operate în art. 341 alin. (8) al Codului Fiscal, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în vigoare din 01.01.2014, pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Astfel, în cazul exemplului specificat, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget se va determina reieşind din următoarele calcule: 1) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: 1986 cm³ (capacitatea cilindrică a motorului) * 0,40 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor de pînă la 2000 cm³ ) = 794,4 lei; 2) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 1500 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu masa totală de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv); 3) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 1950 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu capacitatea de pînă la 11 locuri). Respectiv, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget pentru autovehiculul respectiv va constitui 1950 lei. Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul autovehiculelor mixte? În cazul autovehiculelor mixte, persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, vor calcula taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele respective, doar după determinarea cotei taxei, prin înmulţirea cotei acesteia cu numărul mijloacelor de transport. Cota taxei pentru autovehiculele mixte se determină prin sumarea cotei taxei corespunzătoare autovehicului destinat transportului de pasageri şi a cotei taxei corespunzătoare autovehicului destinat transportului de mărfuri, pornind de la categoria autovehicului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare (art. 341 alin. 8 al Codului fiscal).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1079 vizualizări

Data publicării:

16 Martie /2018 10:48

Domeniu:

Administrare fiscală | Taxele rutiere | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică | Noutăți fiscale

Etichete:

persoana fizică | persoana juridica | autovehicule | Republica Moldova | taxa | marfă

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon