19
03 2018
1170

2. (35.1.12) În ce cazuri se indică în factura fiscală codul poziției tarifare?

Potrivit prevederilor pct.11 subpct.11) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, în cazul completării facturii fiscale la livrarea mărfurilor în coloana 10.1 “Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate. În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor și a celor impozitate cu TVA la cota redusă se indică codul poziției tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014. Astfel, doar în cazul livrării mărfurilor accizate de către producătorul lor, sau a mărfurilor pentru care regimul de impozitare (cotele, scutirea de TVA fără drept de deducere) este în funcție e poziția tarifară la care se atribuie ele, pentru fiecare tip de marfă în factura fiscală urmează a fi indicat codul poziției tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.