14
03 2018
755

3. (28.23.30) În ce formă se prezintă declarația privind TVA de către subiectul neînregistrat ca plătitor TVA?

Potrivit prevederilor art.187 alin.(21) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează: b) începând cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecții înregistrați în calitate de plătitori ai TVA; c) începând cu 1 iulie 2016 – de către subiecții care au, conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte; d) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați; e) începând cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2017 – de către subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției; f) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Astfel, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, care au angajați mai puțini de 5 salariați, dar care conform legislației au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligația de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declarația privind TVA în următoarele situații:
  • importă servicii (art.94 lit. c) din Codul fiscal);
  • procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin.(6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepția sumelor declarate și achitate organelor vamale,
  • înstrăinează, transmit în folosință sau posesie mijloace fixe, atât integral, cât și pârțile componente ale acestora până la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care au beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, au dreptul de a prezinta dările de seamă pe suport de hârtie (inclusiv declarațiile privind TVA).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.