Întrebări și răspunsuri

34. (28.21.17) Principalul gen de activitate este producerea activelor materiale scutite de TVA fără drept de deducere, care ulterior sunt exportate. În acest context, se va permite deducerea TVA de la materia primă procurată?

În conformitate cu prevederile art. 102(1) din Codul fiscal, se permite deducerea TVA aferente procurărilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Conform art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător. Prin urmare, ținând cont de faptul că livrarea mărfurilor la export constituie livrarea scutită de TVA cu drept de deducere, suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri, servicii utilizate la efectuarea livrărilor la export, în temeiul art. 102(1) din Codul fiscal, se permite la deducerea. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

823 vizualizări

Data publicării:

17 Martie /2018 08:30

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon