13
11 2018
812

6. (39.3) Care este modul de declarare a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și asigurare medicală calculate de către angajator pentru angajații- conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi ?

În conformitate cu prevederile art.92 alin.(14) din Codul fiscal angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi menționați la art.881, lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, prezintă Serviciului Fiscal de Stat o dare de seamă privind calcularea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform modului aprobat de Ministerul Finanțelor, utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică. Formularul dării de seamă (Forma TAXI 18) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018. În cazul angajării persoanelor în perioada de după data prezentării Dării de seamă (Forma TAXI 18) până la finele lunii în care aceasta a fost prezentată, angajatorii sunt obligați să prezinte suplimentar, în ziua angajării, darea de seamă menționată cu declararea obligației aferente impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate proporțional zilelor rămase până la finele lunii și darea de seamă suplimentară privind obligația lunară a acestor plăți pentru luna de gestiune următoare celei în care a fost angajat pentru fiecare persoană angajată. În cazul angajării persoanei în perioada de gestiune pentru care a fost prezentată darea de seamă (Forma TAXI 18) în luna premergătoare, angajatorii sunt obligați să prezinte suplimentar, în ziua angajării, darea de seamă menționată cu declararea obligației aferente impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate proporțional zilelor rămase până la finele lunii de gestiune pentru fiecare persoană angajată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.