14
03 2018
942

9. (28.23.14) În care cazuri agentul economic, care nu este plătitor al TVA prezintă Declaraţia privind TVA?

Potrivit prevederilor pct. 2 cap. III „Prevederi speciale” din Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA” nr. 1164 din 25.10.2012, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislației au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligația de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declarația privind TVA în următoarele situații:
  • importă servicii (art.94 lit. c) din Codul fiscal);
  • procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin.(6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepţia sumelor declarate şi achitate organelor vamale,
  • înstrăinează, transmit în folosinţă sau posesie mijloace fixe, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care au beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal. În aceste situații, în Declarația privind TVA se vor completa boxele 7, 8 şi 20.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.