15
08 2018
875

ORDIN SFS nr. 412 din 13. 08. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (37.29) Au obligația de a prezenta Nota de Informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14), rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației? 2. (37.28) Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației au dreptul la deducerea cheltuielilor? 3. (37.27) Angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației au obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET15)? 4. (37.26) Este obligată Administrația parcului să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informații privind înregistrarea companiilor ca rezidenți ale parcului pentru tehnologia informației? 5. (37.25) În cazul în care persoana juridică a devenit rezident al parcului tehnologiilor informaționale în luna mai, care va fi modul de impozitare a avansului primit de către angajați în luna mai pentru lucrul ce va fi prestat în luna iunie? 6. (37.24) Ce rapoarte și dări de seamă urmează a fi prezentate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației? 7. (37.23) Care este modul de impozitare a persoanei fizice nerezidente, angajată al unui rezident al parcului pentru tehnologia informației, în cazul în care acesta nu prestează munca pe teritoriul Republicii Moldova? 8. (37.22) Cum vor fi reflectate în raportul IPC18 cheltuielile de deplasare a angajaților rezidenților parcurilor IT ce depășesc limita stabilită de legislație? 9. (37.21) În cazul în care cheltuielile de deplasare a angajaților rezidenților parcurilor IT depășesc limita stabilită de legislație, suma depășirii se va impozita? 10. (37.20) Normele cheltuielilor de deplasare (diurna și cazarea) se răsfrâng și asupra rezidenților parcurilor IT? 11. (37.19) Care regim fiscal se va aplica pentru diferite plăți, altele decât salariul, îndreptate în folosul angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației? 12. (37.18) Cum se calculează impozitul unic? 13. (37.17) În cazul în care persoana juridică şi/sau fizică înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, se înregistrează ca rezident al parcului pentru tehnologia informației pe parcursul anului fiscal, începând cu ce perioadă fiscală se va aplica regimul special de impozitare?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.