15
11 2017
996

ORDIN SFS nr. 443 din 15.11.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.6.16) Au obligația rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației de a ține evidența și de a calcula uzura mijloacelor fixe în scop fiscal conform modului prevăzut de titlul II din Codul fiscal? 2. (29.6.15) Au obligația rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației cu statut de persoană fizică (întreprinzător individual) de a include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul obținut din activitatea desfășurată în parc? 3. (29.6.14) În cazul în care rezidenții parcului IT nu respectă condițiile de aplicare a facilităților, conform Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, cum se vor calcula obligațiile acestora față de bugetul public național? 4. (29.6.13) Care prevederi fiscale se vor aplica la trecerea de la regimul aplicabil rezidenților parcurilor IT la regimul standard de impozitare? 5. (29.6.12) Care prevederi fiscale se vor aplica la trecerea de la regimul standard de impozitare la cel aplicabil rezidenților parcurilor IT? 6. (29.6.11) Cum se va efectua restituirea sumei impozitului unic plătită în plus? 7. (29.6.10) Care este modul de calculare, raportare și achitare a impozitului unic? 8. (29.6.9) Care este perioada fiscală pentru impozitul unic? 9. (29.6.8) În Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților se va indica suma anuală brută sau netă obținută de către angajat? 10. (29.6.7) Care este regimul fiscal aplicat de către rezidenții parcului IT asupra veniturilor achitate persoanelor fizice pentru prestarea serviciilor? 11. (29.6.6) Ce impozite, taxe și contribuții nu se includ în componența impozitului unic? 12. (29.6.5) Ce impozite, taxe și contribuții se includ în componența impozitului unic? 13. (29.6.4) Care este obiectul impunerii cu impozitul unic? 14. (29.6.3) Care este cota impozitului unic? 15. (29.6.2) Cine sunt subiecții impunerii cu impozitul unic ?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.