11
09 2018
967

ORDIN SFS nr. 459 din 10. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.3.5.20) Are dreptul agentul economic să deducă cheltuielile aferente reparației porțiunii de drum public, care constituie singura cale de acces la întreprindere? 2. (29.1.3.7.4) Care este modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare? 3. (29.1.3.8.6) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente serviciilor prestate de nerezident? 4. (29.1.3.5.15) Vor fi permise la deducere cheltuielile suportate de către întreprindere aferente activului transmis în folosință fără plată pentru instituția publică sau orice alt contribuabil, fără a primi careva recompense? 5. (29.1.4.12) Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soțului (soției) dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soțului (soției) să o transmită contribuabilului? 6. (29.1.4.10) Care sunt obligațiile contribuabilului și a soțului/soției acestuia care obţin venit impozabil doar din salariu, și contribuabilul a beneficiat de scutirea personală a soțului/soției pe parcursul perioadei fiscale? 7. (29.1.5.9) Cum urmează a se determina creșterea sau pierderea de capital în cazul înstrăinării printr-o singură operație a două sau mai multor bunuri? 8. (29.1.3.7.2) Se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice sau organizațiilor necomerciale? 9. (29.1.5.4) În arhivă conform Ordinului SFS nr. 459 din 10.09.2018. 10. (29.1.3.7.1) Comasat cu nr. 29.1.3.7.4

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.