Documente și comentarii

Ordinul nr. 107 din 11.03.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.3.5.21) În ce mod urmează a fi dedus costul licenței în condițiile anulării obligației de licențiere aferent activității respective? 2. (29.1.3.7.5) Este obligată entitatea care efectuează o sponsorizare în scopuri filantropice în formă nemonetară să elibereze factura fiscală? 3. (29.1.3.8.8) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate cu transportul aerian? 4. (29.1.3.8.7) Care este documentul ce urmează a fi utilizat de către entitate la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător? 5. (29.1.3.8.6) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente serviciilor prestate de nerezident? 6. (29.1.3.8.5) Cum urmează entitatea să-și confirme cheltuielile suportate pentru publicitatea produselor entității efectuată pe paginile de socializare, dacă plasarea acesteia se efectuează de către persoana fizică, angajat al întreprinderii și achitarea are loc prin intermediul cardului bancar al acestuia? 7. (29.1.3.8.4) Care este modul de documentare a operațiunilor economice efectuate de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații cu sistemul ei bugetar? 8. (29.1.3.8.3) Care sunt documentele justificative în baza cărora se permite deducerea cheltuielilor pentru serviciile financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut? 9. (29.1.5.11) Care sunt documentele ce confirmă baza valorică a unui activ de capital? 10. (29.1.3.8.2) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente primirii serviciilor de locaţiune şi refacturare a cheltuielilor aferente acestor servicii, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat? 11. (29.1.1.5) Cum se constată venitul administratorului fiduciar în cadrul contractului de administrare fiduciară? 12. (29.1.1.4) Cum se constată venitul fondatorului administrării fiduciare (fiduciant) în cadrul contractului de administrare fiduciară? 13. (29.1.5.6) Poate servi bonul fiscal ca document confirmativ la determinarea bazei valorice a activului de capital? 14. (29.1.3.8.1) Este oare necesară eliberarea documentului primar cu regim special pentru prestarea serviciilor de asigurare, dacă există polița de asigurare respectivă? 15. (29.1.3.1.8) Pot fi deduse în scopuri fiscale, cheltuielile pentru telefonia fixă în cazul lipsei descifrării convorbirilor telefonice? 16. (29.1.3.1.3) (Arhiva)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1210 vizualizări

Data publicării:

13 Martie /2019 15:59

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Ordine SFS | Deduceri fiscale | Contabilitate | Noutăți fiscale

Etichete:

Baza generalizată a practicii fiscale | ordin SFS | Administrator | impozit pe venit | cheltuieli | venituri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon