30
11 2017
1616

Amenzile contravenţionale vor ajunge la destinaţie

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect ce prevede indicarea expresă a bugetului în care urmează a fi virate toate încasările din amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor stipulate în Codul contravențional, marea majoritate urmând să fie virate în bugetul de stat. Totodată, documentul conține și excepții în care amenzile vor fi achitate unor instituţii de stat . Astfel, amenzile aplicate de către comisia administrativă de pe lângă autoritatea publică locală executivă pentru contravențiile prevăzute la art.398 din Codul contravențional , se vor vira în bugetul autorităților publice locale respective. Amenzile aplicate de către organele Serviciului Fiscal de Stat pentru unele contravenții prevăzute la art.266 și anume - nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, neachitarea sau achitarea tardivă ori incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu și neprezentarea în termenul stabilit a dării de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum şi a modificărilor survenite în liste, nu vor fi incluse în bugetul de stat, dar în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală. De asemenea, nu vor fi incluse în bugetul de stat nici amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.404, care se vor redirecționa în bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.410 vor fi virate în bugetul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Contravenţiile aplicate de către CNAS pentru încălcările prevăzute de art.412 se vor îndrepta către bugetul asigurărilor sociale de stat, iar cele aplicate de către CNAM pentru comiterea contravențiilor prevăzute la art.413 - în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Astfel, aceste două tipuri de amenzi se exclud din lista celor care vor fi virate în bugetul de stat. Potrivit proiectului, principiile care stau la baza determinării bugetelor la care se încasează veniturile provenite din amenzile aplicate în baza deciziilor de sancționare asupra cauzelor contravenționale vizează responsabilitatea autorităților statului pentru domeniul în care se constată contravenția și se aplică sancțiunea, precum și modul și sursa de finanțare a autorităților care aplică sancțiunea pentru contravenția administrativă. Proiectul de lege a fost elaborat ca urmare al recomandării Curții de Conturi ce se referă la asigurarea modificării cadrului legal prin reglementarea exhaustivă a principiilor sau a unui mecanism care stă la determinarea bugetelor în care se încasează veniturile din aplicarea amenzilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.