Știri

BPN-2017: venituri în sumă de 24 909,2 mil. lei

În primele 6 luni ale anului 2017 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 24 909,2 mil. lei, dintre care 15 721,6 mil. lei la bugetul de stat, 8 994,1 mil. lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, 3 047,1 mil. lei la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și 6 359,8 mil. lei la bugetele locale, potrivit Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2017. Actul a fost aprobat de Guvern, iar Hotărârea a fost publicată astăzi, 15 septembrie, în MO al RM. În Raport sunt expuse datele privind executarea veniturilor, cheltuielilor, deficitului și surselor de finanțare a deficitului pe primul semestru al anului 2017, a informat Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul şedinţei Guvernului din 13 septembrie curent. În comparație cu perioada similară a anului 2016, încasările la bugetul public naţional au înregistrat o creştere de 3 881,2 mil. lei sau 18,5%. Astfel, la bugetul de stat, veniturile s-au majorat cu 2 830,2 mil. lei, la bugetul asigurărilor sociale de stat – cu 1 213,1 mil. lei, la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – cu 353,6 mil. lei și la bugetele locale – cu 511,3 mil. lei. Cea mai mare pondere din suma totală a veniturilor bugetului public naţional le revine impozitelor și taxelor – 65,7% sau 16 353,6 mil. lei. Contribuțiile și primele de asigurări obligatorii au constituit 29,2% sau 7 272,8 mil. lei, alte venituri – 4,8% , respectiv,1 198,4 mil. lei și granturile – 0,3% sau 84,4 mil. lei. Potrivit ministrului Finanțelor, veniturile colectate de către Serviciul Fiscal de Stat au însumat 15 589,9 mil. lei, cu 17,2% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016. În același timp, veniturile colectate de către Serviciul Vamal au fost în sumă de 9 393,5 mil. lei, cu 20,2% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. Cheltuielile bugetului public naţional în semestrul I al anului 2017 au constituit 25010,7 mil. lei, ceea ce constituie o creștere cu 3 302,2 mil.lei sau cu 15,2% față de aceeași perioadă a anului 2016. Executarea bugetului public național în primele 6 luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 101,5 mil. lei sau 0,07% în PIB. Transferurile către alte bugete au atins cifra de 9 206,3 mil.lei cu o creștere față de semestrul I din 2016 cu 12,5%. În cadrul acestora, cea mai mare creștere, cu 13,7%, au atins transferurile către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. La situația din 30 iunie 2017, la bugetul public național s-au înregistrat creanțe cu termen expirat în sumă de 79,1 mil. lei, care, comparativ cu situația din 1 ianuarie 2017, s-au redus cu 7,7 mil. lei sau cu 9,4 % Totodată, datoriile cu termen de achitare expirat sau arieratele interne ale bugetului public național la situația din 30 iunie 2017 au constituit 60,0 mil. lei, fiind cu 38,7 mil. lei mai mici față de situația din 1 ianuarie 2017 sau cu 39,2%. Datele Raportului relevă creșterea încasărilor din accize și TVA. Astfel, creșterea TVA în semestrul I al anului 2017 se datorează creșterii numărului de plătitori TVA cu 9,5% față de semestrul I 2016, a livrărilor impozabile la cota standard cu 8,2%, a consumului gospodăriilor casnice cu 8,7%, precum și creșterii comerțului cu amănuntul și ridicata și a serviciilor prestate populației, în special din luna martie 2017. Conform documentului, au crescut încasările din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova cu 234 mil. lei în perioada analizată, ca urmare a încasării acestei taxe în totalmente la bugetul de stat, precum și a înregistrării a peste 18,7 mii mașini care circulau cu plăci de înmatriculare străine și creșterea importului de autovehicule în semestrul I al anului curent, cu circa 5,5 mii mașini. De asemenea, au crescut și încasările din amenzi și sancțiuni cu circa 53,6 mil. lei în special din contul celor aplicate pentru încălcarea traficului rutier, iar aici creșterea costului unității convenționale de la 20 lei la 50 lei și-a spus cuvântul. În perioada de raport au înregistrat creșteri în mai multe domenii. Producţia agricolă în trimestrul I al anului 2017 a înregistrat o creştere de 1,1% faţă de perioada respectivă a anului 2016, determinată de creşterea producţiei animaliere cu 1,1%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole. S-a majorat și volumul lucrărilor în construcţii cu 1,7% faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2016. În primul trimestru al anului 2017 economia națională a continuat ritmul de creștere început în anul 2016, majorându-se cu 3,1% comparativ cu trimestrul I al anului 2016. Cererea internă, cu o contribuție la creșterea produsului intern brut (PIB) de 3,8% s-a bazat, în principal, pe creșterea consumului populației (3,7% față de trimestrul I, 2016) ca urmare a creșterii salariului mediu pe economie cu 11,3%, a creșterii remitențelor cu circa 12,4%, ceea ce a îmbunătățit puterea de cumpărare a populației, se mai menționează în Raport. Autoritățile își exprimă speranța că tendința din primele 6 luni ale anului 2017, când veniturile bugetului de stat au înregistrat o supraexecutare comparativ cu cele planificate în buget se va menține până la sfârșitul anului curent. Ulterior, informația prezentată în raport va servi drept bază pentru formularea propunerilor de rectificare a bugetului pe anul 2017, a precizat ministrul Finanțelor. Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2017 urmează a fi prezentat spre aprobare Parlamentului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova | Guvernul Republicii Moldova

1685 vizualizări

Data publicării:

15 Septembrie /2017 08:35

Domeniu:

T.V.A. | Accizele | Administrare fiscală | Asigurare socială de stat | Noutăți | Asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Etichete:

bugetul de stat | venituri | cheltuieli | consum | SFS | Ministerul Finanţelor | Octavian Armasu | guvern Moldova

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon