06
06 2017
563

Bugetul de stat pe anul 2016: Hotărârea privind executarea lui a fost publicată

În ediția Monitorului Oficial, nr. 171-180 din 2 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat în anul 2016.

Raportul conție date privind executarea bugetului de stat pe anul 2016, inclusiv venituri, cheltuieli, deficit și surse de finanțare a deficitului, precum și informație despre datoria de stat și soldurile de mijloace bănești în conturile bugetului de stat.

Potrivit Rapotului, în anul 2016 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă totală de 288 795 67,6 mii lei. Veniturile acumulate la bugetul public național în anul trecut au fost la nivel de 98,7% față de prevederile anuale, iar față de 2015 s-a înregistrat o majorare cu 5,2%.

Cheltuielile BP au fost executate în sumă de 323 132 32,8 mii lei și au fost la nivel de 94,2% față de prevederile anuale, majorându-se față de anul 2015 cu 4,3%.
Anul s-a încheiat cu un deficit de 343 366 5,2 mii lei.

Conform datelor din Raport, impozitele şi taxele, în suma totală a veniturilor bugetului public naţional, au însumat 29 231,0 mil.lei, gradul de realizare faţă de planul precizat fiind de 100,9%, iar faţă de încasările înregistrate în anul 2015, cu o creştere de 9,8%.

Impozitul pe venitul persoanelor fizice a fost încasat în sumă de 3 181,5 mil.lei, ceea ce este cu o majorare faţă de 2015 cu 436,1 mil. lei sau cu 15,9%.

În acelaşi timp, în anul 2016, încasările din impozitul pe venitul persoanelor juridice a fost de 3 362,6 mil. lei, gradul de realizare faţă de planificare fiind de101, 2%.

Impozitele pe proprietate în anul 2016 au constituit 403,5 mil. lei, comparativ cu anul 2015, încasările s-au majorat cu 11,8%.

Cât priveşte TVA, încasările din această taxă au însumat 17 135,2 mil. lei, cu o majorare faţă de anul precedent cu 8,6%. În structura încasărilor, TVA la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul RM a constituit 5 374,2 mil. lei sau 31,4%, iar la TVA importate – 11 761,0 mil. lei sau cu 68,6%.

Totodată, în anul 2016, încasările la accize au însumat 4 713,4 mil.lei sau cu 6,4% mai mult decât prevederile anuale.

În ședința Guvernului din 24 mai curent, în care a fost aprobat bugetul pentru anul 2016, Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu s-a referit la cadrul în care a fost executat bugetul în anul 2016.

Contextul general în care a fost executat bugetul 2016 se referă la executarea unui buget provizoriu, dat fiind faptul că în anul 2015 nu a fost aprobată în termenii stabiliți legea bugetului pentru 2016, dar și a stopării finanțării din partea donatorilor din anul 2015 până în august 2016, a menționat ministrul.

Notă: Raportul constată că politica bugetar-fiscală pentru anul 2016 a fost îndreptată spre depășirea crizei și consolidarea bugetului, iar implementarea măsurilor ferme de către Guvern, în acest scop, au condus la semnarea în noiembrie 2016 a Acordului privind politicile financiare și economice cu Fondul Monetar Internațional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.