22
01 2019
1255

Conformarea voluntară 2019: estimarea veniturilor impozabile prin metode indirecte

Serviciul Fiscal de Stat planifică, pe parcursul anului 2019, selectarea unui eșantion de persoane fizice în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară. Despre aceasta se spune în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, aprobat de SFS. Selectarea persoanelor respective se va realiza reieșind din volumul de informații deținute de către SFS cu referire la intrările și ieșirile de active înregistrate de persoane fizice în comparație cu veniturile legale obținute și declarate. Menționăm că, potrivit prevederilor capitolului 111 din Codul fiscal (CF), dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situației fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferență mai mare de 300 mii lei, persoana fizică poate constitui subiect al estimării veniturilor impozabile prin metode indirecte. Astfel, organul fiscal va acorda posibilitatea persoanei fizice de a se conforma la prevederile legislației fiscale anterior aplicării măsurilor de conformare forțată, ceea ce va majora gradul de încredere în activitatea desfășurată de SFS, și va contribui la reducere cheltuielilor legate de aplicarea procedurilor de control. Potrivit documentului, persoanelor fizice selectate li se va prezenta informația cu referire la datele disponibile, fiind solicitată conformarea acestora sau prezentarea argumentelor privind lipsa obligațiilor fiscale. SFS aplică tratamente de conformare voluntară pentru persoanele fizice – posibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și surse indirecte. Acestea presupun: • publicarea periodică a rezultatelor obținute în activitatea SFS în urma aplicării tratamentelor de conformare voluntară și a rezultatelor obținute în urma aplicării măsurilor de conformare forțată • remiterea, prin intermediul Î.S. “Poșta Moldovei”, a scrisorilor de conformare cu descrierea avantajelor de conformare voluntară și dezavantajelor în cazul aplicării tratamentelor de conformare forțată • purtarea discuțiilor individuale cu persoanele fizice în scopul informării despre avantajele conformării voluntare. În cazul aplicării tratamentului de conformare voluntară, contribuabilii beneficiază de avantaje cum ar fi costurile mai reduse ale conformării, reducerea riscurilor de controverse fiscale, optimizarea utilizării timpului gestionării problemelor fiscale şi o mai bună înțelegere a legislației în domeniu, iar administrația fiscală își îndeplinește rolul de îmbunătățire a colectării veniturilor bugetare. Pe de altă parte, în scopul combaterii cazurilor în care contribuabilii nu doresc să se conformeze obligațiilor legale, se va aplica un tratament de conformare forțată, ce constă în efectuarea de verificări detaliate şi controale fiscale, cu utilizarea analizei de risc pentru selectarea persoanelor care urmează a fi supuse controlului fiscal. Acțiunile de control vizează atât corectarea situației fiscale a contribuabililor selectați pentru verificări prin stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare de plată şi, după caz, sancționarea abaterilor constatate, cât şi încurajarea conformării fiscale generale a celorlalți contribuabili, prin publicarea periodică a rezultatelor obținute. Începând cu anul 2018, prin prisma modificărilor operate la art. 901 alin. (35 ) din CF, organul fiscal va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.