20
10 2017
4358

Factura fiscală unificată: simplificarea documentării tranzacțiilor

Începând cu 28 octombrie curent, toate entitățile economice ce dețin statut de plătitor TVA, dar și cele ca nu sunt înregistrate în calitate de plătitor TVA, însă au obligativitatea ținerii evidenței contabile, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special factura fiscală unificată pentru documentarea livrărilor impozabile cu TVA și a celor neimpozabile. Astfel, au avut loc modificări și completări în cadrul legal care reglementează nomenclatorul, modul de păstrare și utilizare a documentelor primare cu regim special. Modificarea a fost efectuată prin Hotărârea Guvernului nr.238 din 25.04.2017 și intră în vigoare din 28.10.2017. Pentru facilitarea utilizării de către entitate a formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 care intră în vigoare din 28.10.2017, a fost aprobat formularul facturii fiscale noi precum și instrucțiunea privind completarea acestuia. Unele aspecte generale, dar și tehnice ale utilizării facturii fiscale, au fost prezentate în cadrul unui briefing de presă organizat de Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat. Șefa direcției legislație impozite indirecte și vamală din cadrul Ministerului Finanțelor, Alesea Boghiu, a menționat că unificarea celor două documente primare este o măsură ce vine în sprijinul mediului de afaceri din Republica Moldova, întrucât s-a constatat că entitățile se confruntă în procesul de activitate cu un volum mare de lucru. Potrivit ei, scopul schimbării este simplificarea modului de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor şi serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sunt impozitabile cu TVA, inclusive transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate. Factura fiscală se va utiliza și în cazurile transportării sau transmiterii activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în afara entității în cazul transmiterii activelor la prelucrare, păstrare, expertiză, în leasing, arendă, locațiune, precum și la refacturarea cheltuielilor compensate, a menționat ea. La rândul său, șef-adjunct al direcție metodologia impozitelor și taxelor din cadrul SFS, Igor Stavinschi, care s-a referit la aspectele tehnice aferente facturii fiscale, a declarant că unificarea facturii și a facturii fiscale face parte din ansamblul de acțiuni susținute de Serviciul Fiscal de Stat, care vin să faciliteze trecerea treptată la utilizarea serviciului electronic E-factura, precum și încurajarea agenților economici de a imprima de sine stătător formularele primare, cu utilizarea diapazonului și a seriei, fără suportarea cheltuielilor legate de procurarea acestora de la SFS. Însăși procesul de obținere a facturilor fiscale de model nou în legătură cu procedura de unificare a facturii fiscale nu a fost modificat. Ca și în prezent, entitățile solicitante de documente primare de strictă evidență vor putea beneficia și în continuare de serviciile fiscale electronice, ce permit comandarea lor la distanță, fără deplasarea la sediile SFS pentru depunerea cererii, a menționat reprezentantul SFS. În cazul în care, în factura fiscală executată tipografic sau imprimată de sine stătător, va fi imposibilă reflectarea tuturor denumirilor și caracteristicilor mărfurilor sau serviciilor, agenții economici vor putea utiliza anexa la factura fiscală, care este disponibilă pe site-ul SFS, la rubrica Contribuabili. Referitor la cheltuieli, prețul facturilor fiscale de tip nou nu se va majora comparativ cu cel actual al facturilor și facturilor fiscale. Atenționăm agenții economici că pe site-ul SFS va fi plasat un spot video informativ ce îi va ajuta la completarea facturii fiscale. Reamintim că, începând cu 28 octombrie curent, factura fiscală devine obligatorie. Ceea ce ține de stocurile facturilor și facturilor fiscale executate tipografic până la 28 octombrie 2017, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre posibilitatea utilizării formularelor în cauză, până la epuizarea totală a stocurilor aflate atât în entitățile economice, cât și la depozitele Serviciului Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor. Notă: Pe parcursul întregului an 2016, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost atribuite pe această cale, 11,4 mil. serie și numere pentru imprimarea sine stătătoare a facturilor și facturilor fiscale, atunci în 9 luni ale anului curent au fost deja eliberate 13,8 mil.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.