29
01 2018
6231

O R D I N cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017

În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) și ale art.133 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 8 februarie 2007, ediție specială),

ORDON:

1. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947) se modifică și se completează după cum urmează:
  1. anexa nr.2 se modifică în redacția potrivit anexei la prezentul ordin;
  2. ordinul se completează cu:
:
  1. Formularul tipizat (Forma DSA18) Informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei nr.3;
  2. Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (Forma DSA18), conform anexei nr.4
. 2. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoștința contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 3. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

MINISTRUL FINANŢELOR, Octavian ARMAȘU

Nr. 152. Chişinău, 22 decembrie 2017

Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 Anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.