26
02 2018
5105

1. (29.1.6.46) În ce cazuri contribuabilii prezintă darea de seamă Forma IPC18 cu indicii ”0”?

Potrivit art.92 alin. (2) din Codul fiscal, plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. Formularul dării de seamă menționate (Forma IPC18) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017. În tabelul nr.3 din darea de seamă menționată contribuabilii urmează să declare contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților. În același timp, art.5 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că plătitorii contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sânt obligaţi să prezinte declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidența nominală a asiguraților, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare, cu excepția persoanelor fizice specificate la lit. b), pentru care este stabilit un alt termen de prezentare a declarației ce vizează contribuțiile de asigurări sociale. Prin urmare, ținând cont de faptul că articolul 5 din Legea nominalizată nu specifică cazuri de neprezentare a declarației menționate, precum și faptul că începând cu perioada de declarare luna ianuarie 2018 informația privind contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților se declară prin darea de seamă (Forma IPC18) (tab.nr.3), plătitorii contribuțiilor de asigurări sociale în cazul în care în luna de gestiune nu calculează plăți salariale sau alte recompense sunt obligați să prezinte darea de seamă menționată și, indicând indicii „0”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.