14
03 2018
792

11. (28.23.3) Apare necesitatea includerii în Declaraţia privind TVA şi în Anexa la Declaraţia privind TVA a mărfurilor primite în baza facturii fiscale, dacă acestea nu sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător?

În conformitate cu Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 “Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA”, în boxa 12 “Procurări de mărfuri, servicii” se indică valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, precum şi ajustarea valorii impozabile a acestora la cota standard şi la cota redusă, în conformitate cu art.98 şi art.102 alin.(6) şi (7) din Codul fiscal, efectuate în perioada pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia procurărilor efectuate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. În boxa data se permite şi reflectarea valorii mărfurilor şi serviciilor procurate ce nu generează apariţia dreptului la deducerea sumelor TVA. Astfel, factura fiscală în cauză poate fi inclusă în Declarația privind TVA. Concomitent, factura fiscală dată urmează a fi reflectată în Anexa nr. 1 “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVAFACT) la Declaraţia privind TVA, dat fiind faptul, că conform prevederilor Ordinului menţionat, la Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa, care va conţine informaţia despre facturile fiscale primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare” [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.