Întrebări și răspunsuri

5. (28.25.9) Facturile fiscale în care totalul valorii livrării depășește limitele stabilite de art. 118/1 din Codul fiscal, pentru care se aplică scutire de TVA cu drept de deducere, se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, fără drept de deducere. Livrările specificate în art. 104 din Codul fiscal, pentru care se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, cad sub incidența prevederile art. 93 pct. 6) din Codul fiscal. Astfel, facturile fiscale menționate urmează de a fi incluse în Registrul general electronic al facturilor fiscale. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

(Trecut în Arhivă prin Ordinul SFS nr. 366 din 20.07.2020)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon