Întrebări și răspunsuri

5. (38.9) Cum se va reține impozitul pe venit din plățile efectuate persoanei fizice sub formă de salariu în perioada fiscală 2018?

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, plățile salariale obținute de angajați se impozitează distinct pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale a anului 2018, ţinînd cont de scutirile, deducerile și de cotele stabilite la art.15 din Codul fiscal. Potrivit alin. (2) din articolul menționat, determinarea venitului impozabil și calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursa de plată se efectuează prin metoda cumulativă de la prima zi sau, în cazurile în care salariatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, de la data angajării pînă în ultima zi a etapei I și, respectiv, a etapei a II-a a perioadei fiscale 2018.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

845 vizualizări

Data publicării:

02 Octombrie /2018 07:44

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Deduceri fiscale | Obligație fiscală

Etichete:

impozit pe venit | persoana fizică | deducere | Cod fiscal | salariat | scutire

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon