19
03 2018
1651

7. (35.1.3) Care este modalitatea de completare a facturii fiscale de către un agent economic care nu este înregistrat în calitate de plătitor de TVA?

Modalitatea de completare a facturii fiscale de către un agent economic ce nu deține statutul de plătitor de TVA este stipulată prin instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017. Principala diferență dintre factura fiscală completată de către un agent economic plătitor de TVA și unul ce nu deține acest statut este reflectarea codului TVA în rândul 1 ,,Furnizor”. Concomitent menționăm că în cazul completării facturii fiscale de către un agent economic neplătitor de TVA, coloana 10.6 „Cota TVA, %” și coloana 10.7 „Suma totală a TVA, lei ” nu se completează cu excepția cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA. Indicatorul coloanei 10.8 „Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei” în cazul în care factura fiscală se completează de către entitatea care nu deține statut de plătitor de TVA, urmează să coincidă cu coloana 10.5, cu excepția cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA. În rândul 11 ,,TOTAL (pe pagină)” entitățile neînregistrate în calitate de plătitori de TVA calculează totalul reieșind din faptul completării doar a coloanelor 10.5 și 10.8. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.