27
02 2018
839

9. (28.12.6) Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internaţional pe calea auto a pasagerilor şi bagajelor lor?

În conformitate cu art.102 alin.(15) din Codul fiscal, în scopul confirmării dreptului la restituirea sumei TVA pe mărfurile şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind TVA şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de documente confirmative, stabilite de Guvern. În acest sens, potrivit pct.32 subpct.3) lit. a) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2003, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pentru serviciile de transport internațional pe cale auto a pasagerilor și bagajelor lor, subiecţii impozabili trebuie să dispună de foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor și borderourile de control. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.