Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Nr. 4(67) Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale. Conținutul revistei Comandă revista aici
11
06 2021
1548

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Операционный и финансовый лизинг

Как признаются первоначальные прямые затраты, непосредственно связанные с подготовкой и заключением договора операционного лизинга (например, комиссионные за поиск лизингополучателя, услуги по оценке, юридические услуги), которые в соответствии с условиями договора осуществляются за счет лизингодателя, раскрытие информации по операционному лизингу в финансовых отчетах предприятия и многое другое в доступной форме представлены в нижеследующих схемах, подготовленных Ольгой Дончу и Джеорджетой Ковалев-Русу.


Detalii

11
06 2021
1346

Organizațiile necomerciale: particularitățile contabilității și raportarea financiară

Aspecte generale

 

Organizație necomercială (ONC) reprezintă o persoană juridică al cărei scop este altul decât obţinerea de venit şi care este înregistrată în modul prevăzut de legislaţie. ONC sunt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut.

Venitul obţinut de ONC se utilizează doar în scopuri statutare concrete pentru organizarea şi realizarea obiectivelor acesteia şi nu poate fi distribuit fondatorilor, membrilor sau angajaților organizației.


Detalii

15
12 2021
3141

Правомерность оформления графика ежегодных оплачиваемых отпусков

(Продолжение. Часть I – в № 2 (65), часть II – в № 3 (66), 2021 г.)

7. Какие предусмотрены особенности предоставления ежегодных отпусков работникам, совмещающим работу с обучением?

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, выражаются в предоставлении им сокращенного рабочего времени и дополнительных отпусков в целях обеспечения максимально успешной учебы и соответственно повышения квалификации.


Detalii

09
06 2021
821

Regimul fiscal al donațiilor întreprinderii în folosul foștilor angajați

 Conducerea întreprinderii, în legătură cu situația financiară complicată a unor foști angajați, a luat decizia de a dona către 5 persoane fizice – foști angajați a câte 4000 lei. Care este regimul fiscal al donațiilor respective și cum se reflectă acestea în dările de seamă fiscale aferente impozitului pe venit, inclusiv în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice (forma VEN12)? 

Pentru a aprecia regimul fiscal aplicabil în cazul examinat urmează de condus de prevederile art. 20 lit. i), art. 21 alin. (4) şi art. 901 alin. (31) din CF.


Detalii

11
06 2021
952

Cheltuielile suportate de angajator pentru transportul angajaților/zilierilor în cazul depășirii plafonului stabilit: deductibile sau nu

Pe parcursul anului 2021 datorită specificului activității, agentul economic „X” asigură angajații, inclusiv zilierii, cu transport organizat spre muncă și de la muncă. Pentru unii angajați costul transportului este mai mare decât plafonul stabilit de legislație pentru a fi dedus în scopuri fiscale. În contextul dat, se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților/zilierilor în cazul depășirii plafonului stabilit, ținând cont de modificările în vigoare din 01.01.2021 operate la art. 24 alin.(192) din Codul fiscal?


Detalii

10
06 2021
867

Contabilitatea costurilor de extracție a resurselor minerale

(Continuare. Partea I în nr. 3 (66), 2021)

Entitatea cu drept de extracție a resurselor minerale contabilizează costurile de extracție a acestora în conformitate cu prevederile SNC INC, pct. 75-78, luând în considerare particularitățile tehnologice ale proceselor de extracție închisă a apei potabile, minerale, curative sau de extracție deschisă a nisipului, prundişului, argilei, pietrei brute, de construcție, granitului, precum şi structura entității.


Detalii

10
06 2021
789

Neeliberarea biletului de călătorie. Cine poartă răspunderea conform Codului fiscal?

În conformitate cu art. 2541 alin. (2) din Codul fiscal (CF), efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/
Detalii

09
06 2021
2281

Garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani

Parte a contractului individual de muncă (CIM) în calitate de salariat poate fi persoană fizică la împlinirea vârstei de 15 ani în condiţiile stabilite de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani. În cadrul raporturilor de muncă nu constituie discriminare în sfera muncii stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor minori în legătură cu grija deosebită a statului faţă de persoanele în vârstă de până la 18 ani care necesită o protecţie juridică sporită.


Detalii

09
06 2021
582

Administrarea riscurilor în Serviciul Vamal

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituție parte componentă a sistemului de drept şi securitate al statului, cu misiunea de a asigura securitatea economică a țării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerțului internațional legitim şi protejarea societății, aplicând uniform şi imparțial legislația vamală.


Detalii