19
02 2018
968

ORDIN SFS nr. 80 din 14. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (28.25.17) Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 26.07.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.118/1 alin.(1/1) din Codul fiscal operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)? 2. (28.25.16) Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 02.08.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.118/1 alin.(1/1) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)? 3. (28.25.15)Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începînd cu 02.08.2013 pînă la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.118/1 alin.(1/1) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)? 4. (28.25.14) Cum se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală în care sunt reflectate livrări impozabile, livrări scutite şi refacturarea cheltuielilor compensate? 5. (28.25.9) Facturile fiscale în care totalul valorii livrării depășește limitele stabilite de art. 118/1 din Codul fiscal, pentru care se aplică scutire de TVA cu drept de deducere, se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale? 6. (28.25.3) Care facturi fiscale urmează a fi înregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale? 7. (28.24.4) Care este organul care asigură controlul privind corectitudinea calculării şi achitării TVA la buget? 8. (28.24.2) Care este termenul de achitare a TVA la buget de contribuabilul plătitor TVA, care a beneficiat de servicii de import pe teritoriul vamal al Republicii Moldova?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.