29
07 2017
823

Economie, finanţe, impozite: sinteza săptămânii 24-29 iulie

• În cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului din sesiunea curentă a fost votat în lectură finală un proiect de lege ce prevede ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. • A fost publicată Legea ce prevede introducerea unei noi categorii de contribuabili la BASS. Persoanele fizice care desfășoară activități independente în comerțul cu amănuntul, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, vor achita contribuții sociale de stat. • Codul fiscal a fost modificat şi completat cu prevederi care reglemetează prezentarea în dările de seamă fiscale a informaţiilor aferente calculelor primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. • Modificările operate în Codul fiscal prevăd anularea restanţelor persoanelor fizice şi juridice ce nu depăşesc suma la 10 lei, acumulate în perioada de până la 31 decembrie a fiecarui an fiscal. • Veniturile bugetului de stat s-au majorat în semestrul I al anului current cu 22% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut şi au însumat 15,721 mlrd. lei. • Potrivit Vicedirectorului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Diana Grosu-Axenti, CNAM a înregistrat în anul 2016 un excedent de fonduri în sumă de 90 712,1 mii lei. • Potrivit Preşedintei Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Laura Grecu, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost realizate la nivelul de 15060590,0 mii lei, cu 12,1% sau cu 1628113,8 mii lei mai mult decât anul 2015. • Proiectul regulamentului ce conține noi cerințe tehnice față de mașinile de casă și control este propus spre examinare şi avizare de Serviciul Fiscal de Stat. Documentul conține 5 capitole și 42 articole în care se reglementează domeniul de aplicare, noua terminologie, sferele de utilizare, operațiile de bază și regimurile de lucru ale MCC, cerințele tehnice generale față de MCC, banda de control electronică și altele. • SFS a obţinut dreptul de a aplica întreprinderilor de stat măsurile de asigurare şi executare silită a obligaţiunilor, similar celor fiscale, în cazul neachitării în termenii stabiliţi a plăţilor la buget. • Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat ca fiind 5300 lei, a fost majorat şi stabilit pentru anul 2017 în sumă de 5600 lei. • Biroul Naţional de Statistică pentru prima dată organizează examinarea statistică a inovării întreprinderilor şi a aprobat un chestionar – INOV. Entităţile din domeniul industriei şi prestării serviciilor care au 10 şi mai mulţi angajaţi vor prezenta formularul completat până la data de 30 august. • Proiectul de lege ce propune includerea în legislaţie a prevederii ca în cererea pentru acordarea ajutorului social sau a celui pentru perioada rece a anului, solicitantul va menționa acordul de prestare a serviciilor de interes comunitar, este publicat pentru dezbateri publice de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.