02
03 2018
1102

12. (28.15.20) În ce moment apare obligaţia de prezentare cumpărătorului a facturii fiscale în cazul cînd alegerea, comanda şi plata pentru marfă se efectuează la oficiul furnizorului, iar preluarea (recepţionarea) mărfurilor are loc într-o altă zi la depozitul comercial al furnizorului?

Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. Totodată, prevederile art.108 alin.(1) din Codul fiscal, prevăd că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8) al aceluiași articol. În acelaşi timp, art.93 pct.3) din Codul fiscal, prevede că livrare de mărfuri este transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor. Prin urmare, factura fiscală urmează a fi prezentată de către furnizor cumpărătorului la momentul predării mărfurilor. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Codului fiscal].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.