15
02 2018
837

3. (29.1.6.43) Cum se prezentă nota de informare (forma IALS 14) dacă agentul economic are mai multe subdiviziuni?

Potrivit art.92 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.88–91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. În cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, persoanele care sînt obligate să reţină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menţionată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare/ repartiţie a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare. Astfel, Nota de informare (forma IALS 14), urmează a fi prezentată cu includerea informației privind veniturile achitate de agentul economic în favoarea angajaților care activează în cadrul tuturor subdiviziunilor, precum ți a plăților efectuate în favoarea terților și impozitului reținut din acestea în conformitate cu art.92 alin.(3) din Codul fiscal, pe parcursul perioadei fiscale de gestiune. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.92 alin. (3) din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.