Întrebări și răspunsuri

6. (28.15.40) Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor fără autentificarea notarială a ei?

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(6) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul pierderii documentelor contabile, conducătorul entității este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv. Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleași facturi, în conformitate cu legislația în vigoare. Dat fiind faptul, că furnizorul își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, asigurând procesul de documentare a livrărilor prin emiterea exemplarelor destinate cumpărătorilor, este posibilă exercitarea dreptului la trecerea in cont a TVA în baza copiei facturii fiscale tipărite de furnizor, autentificate prin aplicarea ștampilei și semnăturii olografe a persoanei responsabile din cadrul entității furnizoare. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Legii contabilității nr.113 din 27.04.2007].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2152 vizualizări

Data publicării:

02 Martie /2018 15:36

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Contribuabilii Mari | Declarație TVA | Locul livrării serviciilor | Noutăți fiscale

Etichete:

practica fiscala | factura fiscală | cumparatori | drepturi | TVA | entitate | furnizor | ștampilă

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon