19
03 2018
1591

6. (35.1.4) Care este procedura utilizării facturilor fiscale și a seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017?

În conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura fiscală”, executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități şi Serviciul Fiscal de Stat. Seria și diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează până la epuizarea lor. Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, și imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei și diapazonului de numere primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” prevăzute în anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.