27
02 2018
1004

8. (28.12.7) Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport international a mărfurilor pe cale auto?

Potrivit art.102 alin.(15) din Codul fiscal, în scopul confirmării dreptului la restituirea sumei T.V.A. pe mărfurile şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind T.V.A. şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de documente confirmative, stabilite de Guvern. În acest sens, potrivit pct.32 subpct.4) lit. a) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2003, la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internațional a mărfurilor pe cale auto, subiecţii impozabili trebuie să dispună contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internaţional auto (CMR), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.