19
02 2018
3243

Despre perioada de declarare a sumelor TVA

Conform Modului de completare a Declarației privind TVA, în anexa nr. 1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația. Avem oare dreptul ca suma TVA dintr-o factură fiscală eliberată într-o lună să fie declarată in Declarația TVA pentru luna următoare? Spre ex.: sumele din factura fiscală din 31.10.2017 nu ar fi fost procesate în sistemul de contabilitate și respectiv nici în Declarația TVA cu luna octombrie dar cu 06.11.2017 din cauză că factura a sosit în data de 06.11.2017. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (61) din CF, în cazul în care factura fiscală pentru servicii a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum și pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale, este primită de către cumpărător până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru serviciile, mărfurile menționate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora. Conform art. 118 alin. (3) din CF, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate/ livrate se înregistrează în registrele respective în ordinea primirii/ eliberării lor. Facturile fiscale deteriorate sau anulate se păstrează la subiectul impozabil. Totodată, potrivit pct. 6 din Modul de completare a Declarației privind TVA aprobat prin Ordinul IFPS despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA nr. 1164 din 25 octombrie 2012, în anexa nr. 1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA, cu excepția facturilor fiscale, la care, conform pct. 15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017, în rândul 7 „Redirijări” se indică mențiunea „Non-livrare”. Prin urmare, indiferent de faptul că factura fiscală pentru servicii prestate în octombrie a fost eliberată pe 6 noiembrie, conform prevederilor art. 102 alin. (61) din CF, subiectul impozabil își poate realiza dreptul la deducerea sumei TVA pentru perioada fiscală octombrie, atunci când a avut loc prestarea serviciilor. Totodată, factura fiscală urmează să fie înregistrată în anexa nr. 1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA, în luna noiembrie, atunci când factura fiscală a fost primită.

2 comentariu

avatar
Cun se inedeplineste formularul VEN pentru anul 2017 cu raportarea impozitului pe venit din activitatea de intreprinzator 2018,conform noii legii -3000 pe trimestru.
Cum se calculeaza prorata dupa ce formula ,(НДС СМЕШАНЫЙ 8%+20%)
avatar
bună ziua, vă rugăm să ne oferiți o întrebare mai clară, dacă vă este mai ușor în l. rusă, o puteți face în rusă. Ne vom strădui să venim cu un răspuns cât mai operativ. Mulțumim!
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.