Documente și comentarii

ORDIN SFS nr. 03 din 04. 01.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.2.3.57) Există o limită de vârstă a persoanei întreținute la aplicarea scutirii prevăzute de art.35 alin. (2) din Codul fiscal? 2. (29.2.5.17) Apare la moștenitor obligația de stingere a datorie fiscale la impozitul pe venit a persoanei decedate la primirea moștenirii? 3. (29.4.37) Urmează persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova, în baza contractului de leasing financiar încheiat cu un nerezident, să rețină impozitul pe venit din plățile îndreptate în favoarea acestuia? 4. (29.1.3.5.20) Are drept agentul economic să deducă cheltuielile aferente reparației porțiunii de drum public, care constituie singura cale de acces la întreprindere? 5. (29.1.9.5) Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul capitalului de rezervă? 6. (29.1.9.4) Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul profitului net? 7. (28.15.54) Urmează agentul economic să elibereze factura fiscală pentru suma penalității calculate la încălcarea condițiilor contractuale? 8. (29.4.19) În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri? 9. (29.2.1.4) Constituie oare venit impozabil venitul obținut de către interpreți din activitatea artistică? 10. (29.4.3) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon