02
03 2018
1267

ORDIN SFS nr. 111 din 01. 03.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (28.23.34) În care boxă a declarației privind TVA se reflectă livrările care nu constituie obiect al impunerii? 2. (28.15.46) Ce adresă indică furnizorul în factura fiscală în cazul în care livrarea mărfurilor este efectuată de o subdiviziune situată în afara locului de reședința de bază (adresa juridică) a acesteia? 3. (28.15.45) Are obligația agentul economic de a reconfirma dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale? 4. (28.15.44) Care sunt semnele de protecție a hîrtiei prevăzute pentu imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale? 5. (28.15.43) Care este procedura de beneficiere de dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale? 6. (28.15.40) Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor fără autentificarea notarială a ei? 7. (28.15.39) Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017? 8. (28.15.31) Care este modul de eliberare a facturilor fiscale la livrarea energiei electrice de către întreprinderea producătoare şi reţelele de distribuţie? 9. (28.15.28) Are oare agentul economic dreptul să elibereze 2 exemplare de facturi fiscale la livrarea mărfurilor? 10. (28.15.25) Urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize? 11. (28.15.21) Urmează oare de a se perfecta factura fiscală în adresa subantreprenorului la transmiterea materialelor de contrucţie pentru prestarea serviciilor de contrucţie a imobilului? 12. (28.15.20) În ce moment apare obligaţia de prezentare cumpărătorului a facturii fiscale în cazul cînd alegerea, comanda şi plata pentru marfă se efectuează la oficiul furnizorului, iar preluarea (recepţionarea) mărfurilor are loc într-o altă zi la depozitul comercial al furnizorului? 13. (28.15.16) Este necesar de a elibera factura fiscală la transmiterea producţiei de la o subdiviziune la o altă subdiviziune în cadrul uneia şi aceleiaşi întreprinderi? 14. (28.15.15) Este necesară eliberarea facturii fiscale pentru transportarea producţiei proprii a entităţii de la depozit la piaţă în vederea comercializării acestora? 15. (28.15.14) Care adresă urmează a fi indicată în factura fiscală la prestarea serviciilor în cazul în care adresa subdiviziunii structurale diferă de cea juridică? 16. (28.15.3) Care este modalitatea de completare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil cu TVA? 17. (28.15.2) La ce dată se eliberează factura fiscală de către furnizorul de mărfuri (servicii)? 18. (28.15.1) Ce informaţie obligatorie trebuie să includă factura fiscală?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.