08
12 2018
956

ORDIN SFS nr. 654 din 07. 12. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.6.47) Cum urmează să se reflecte în Dările de seamă lunare și anuale, impozitul reținut din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, din veniturile aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 901 alin. (35) Codul fiscal)? 2. (29.1.6.44) Comasat cu întrebarea şi răspunsul la nr. 29.1.6.25. 3. (29.1.6.43) Cum se prezentă nota de informare anuală (forma IALS) dacă agentul economic are mai multe subdiviziuni? 4. (29.1.6.42) În coloana 6 ”Suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală” din Nota de informare (forma IALS) la codul sursei de venit SAL, se indică suma salariului brut sau net? 5. (29.1.6.37) Care este modalitatea de informare a lucrătorilor (foști lucrători) despre venitul obținut în perioada fiscală? Care este termenul privind prezentarea informației respective? 6. (29.1.6.36) Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC18) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administrație) achitate nerezidenților? 7. (29.1.6.30) Cum se vor executa obligațiile angajatorului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată, a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației? 8. (29.1.6.25) Vor fi reflectate în Nota de informare (forma IALS) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizice de către entitate, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului potrivit art. 90 din Codul fiscal? 9. (29.1.6.24) Cum urmează a fi completate rubricile care se referă la codul fiscal al persoanei în Nota de informare privind salariul și alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăti (forma IALS), în condițiile în care acesta nu dispune de cod fiscal? 10. (29.1.3.4.2) În ce limite se acceptă deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenții economici în folosul persoanelor fizice și juridice în anul 2017? 11. (29.1.6.10) În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul pe venit reținut la sursa de plată? 12. (29.1.6.6) Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente? 13. (29.1.6.5) Cum se reflectă în dările de seamă lunare și anuale veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial sunt scutite de impozitul pe venit? 14. (29.1.6.4) Cum se va reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS) veniturile angajaților, care nu se impun cu impozit pe venit?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.