27
02 2018
1091

ORDIN SFS nr. 96 din 26. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (28.13.5) Care este modalitatea de impozitare cu TVA a livrărilor de mărfuri în zona economică liberă? 2. (28.11.6) Se aplică TVA la livrările efectuate în cadrul unui proiect de asistență tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare? 3. (28.12.11) Care este modalitatea de impunere cu TVA a serviciilor de transport internaţional prestate de un nerezident? 4. (28.9.16) Care este ordinea de trecere în cont a TVA în cazul suportării anumitor cheltuieli de administrare fiduciară? 5. (28.14.3) Care sînt termenii de prezentare a Declaratiei privind TVA în cazul în care înregistrarea platitorului TVA se anuleaza? 6. (28.12.9) Care este modalitatea de impunere cu TVA a serviciilor de remorcare (serviciile evacuatorului) a unui automobil de pe teritoriul unui stat pe teritoriul republicii și invers, de pe teritoriul republicii pe teritoriul unui alt stat? 7. (28.12.8) Care este modalitatea impunerii cu TVA de către expeditor a operaţiunilor de transport internaţional a mărfurilor, dacă transportatorul şi beneficiarul acestor servicii este un nerezident? 8. (28.12.7) Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport international a mărfurilor pe cale auto? 9. (28.12.6) Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internaţional pe calea auto a pasagerilor şi bagajelor lor? 10. (28.12.5) Cum se impozitează cu TVA serviciile de comercializare a biletelor la transportul de pasageri pe teritoriul ţării? 11. (28.12.4) Cum se impozitează serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul RM şi în afara ei? 12. (28.12.3) Care este modalitatea impunerii cu TVA a serviciilor de transport a pasagerilor, bagajelor, a mărfurilor dintr-o ţară a nerezidentului în alta ţară, în cazul în care transportul tranzitează teritoriul RM? 13. (28.12.2) Care este modalitatea de impunere cu TVA a serviciilor de expediţie a transporturilor internaţionale? 14. (28.12.1) Care este modalitatea de impozitare cu TVA a serviciilor de transport internaţional? 15. (28.11.5) Se aplică TVA la livrarea de mărfuri şi servicii de subantreprenor antreprenorului, care execută lucrări de construcţie pentru proiectul FISM? 16. (28.11.3) Se aplică TVA la importul de mărfuri şi servicii de subantreprenor, care ulterior vor fi livrate antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcţie pentru proiectul FISM? 17. (28.11.2) Se aplică TVA la livrarea de mărfuri şi servicii de subantreprenor antreprenorului care execută lucrări de construcţie pentru proiectul implementat de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), din contul resurselor financiare oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)? 18. (28.10.1) Care este modalitatea de calculare a taxei pe valoarea adăugată de către subiectul impozabil?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.