Întrebări și răspunsuri

4. (28.23.26) În care boxă a Declaraţiei privind TVA se indică sumele TVA, calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă?

Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 14 se indică în boxa 15 din Declarația privind TVA. Astfel, în perioada fiscală în care se ajustează valoarea mărfurilor importate, sumele TVA calculate în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal, atribuite la decontări cu bugetul în baza art. 102 alin. (1) şi alin. (10) din Codul fiscal, se vor indica corespunzător şi în boxa 15 din Declaraţia privind TVA. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon