Documente și comentarii

ORDIN SFS nr. 123 din 13. 03. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (28.23.33) Care este modalitatea de reflectare a facturilor fiscale (document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017) eliberate/primite în anexele la Declarația privind TVA, începând cu 28.10.2017, pe faptul returului de marfă ? 2. (28.23.32) Este obligat subiectul impozabil cu TVA să înregistreze facturile fiscale emise pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc, începând cu 28.10.2017 în Anexele la Declarația privind TVA? 3. (28.23.30) În ce formă se prezintă declarația privind TVA de către subiectul neînregistrat ca plătitor TVA? 4. (28.23.26) În care boxă a Declaraţiei privind TVA se indică sumele TVA, calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă? 5. (28.23.4) Cum urmează a se completa anexa la Declaraţia privind TVA? 6. (28.23.20) Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA ajustarea sumei TVA, care nu se permite la trecerea în cont, în cazul mărfurilor deteriorate? 7. (28.23.19) Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA restabilit la valoarea reziduală a activului neamortizat care a fost sustras? 8. (28.23.18) Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, livrările efectuate în interiorul zonei economice libere? 9. (28.23.14) În care cazuri agentul economic, care nu este plătitor al TVA prezintă Declaraţia privind TVA? 10. (28.23.7) În care boxă a Declaraţiei privind TVA urmează a se reflecta serviciile de transport internaţional a bagajelor sau pasagerilor ? 11. (28.23.3) Apare necesitatea includerii în Declaraţia privind TVA şi în Anexa la Declaraţia privind TVA a mărfurilor primite în baza facturii fiscale, dacă acestea nu sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător? 12. (28.23.2) Urmează de a reflecta în Declarația privind TVA livrările scutite de TVA fără drept de deducere? 13. (28.23.1) În care poziţie a Declaraţiei privind TVA se vor reflecta serviciile procurate cu aplicarea TVA de la rezidenţi cu scopul antrenării în activitatea de întreprinzător?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1009 vizualizări

Data publicării:

14 Martie /2018 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon