15
02 2018
1663

4. (29.1.6.42) În coloana 6 ”Suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală” din Nota de informare (forma IALS) la codul sursei de venit SAL, se indică suma salariului brut sau net?

Conform modului de completare a Notei de informare (Forma IALS14), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.140 din 20 noiembrie 2017, în coloana 6 se indică suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală, inclusiv suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent. Totodată, potrivit Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017, în coloana 4 se indică suma venitului calculat şi îndreptat spre achitare în luna gestionară, unde suma respectivă se reflectă fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi fără deducerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii. Astfel, deoarece Nota de informare (Forma IALS14) cuprinde informația anuală privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, generalizată în baza Dărilor de seamă (Forma IPC18) prezentate lunar, coloana 6 se va completa analogic coloanei 4. Prin urmare, în coloana 6 din Nota de informare (Forma IALS14) la codul sursei de venit SAL, urmează a indica venitul calculat şi îndreptat spre achitare, fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii pentru perioada de gestiune. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial nr. 383-388 din 03.11.2017 și Ordinul Ministerului finanțelor nr.140 din 20.11.2017 (în vigoare 01.12.2017) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 421-427 art. 2076 din 01.12.2017)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.