Documente și comentarii

ORDIN SFS nr. 504 din 13.12.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (34.1.15) Când mașina de casă și de control se consideră sigilată de către Serviciul Fiscal de Stat? 2. (34.1.14) Când mașina de casă și de control se consideră defectată? 3. (34.1.13) În ce locuri se instalează mașina de casă și de control? 4. (34.1.12) Cum se deduc cheltuielile de procurare a MCC în cazul încetării activității independente? 5. (34.1.11) Ce reprezintă tichetele de masă și cum acestea se utilizează în decontările în numerar? 6. (34.1.10) Care sunt reglementările legate de comercializarea către populație a bunurilor și serviciilor de alimentație publică, în perioada desfășurării iarmaroacelor, expozițiilor, festivalurilor și diverselor măsuri cultural-sportive în parcuri, străzi și alte locuri publice? 7. (34.1.9) Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală? 8. (31.6.6) Sunt prevăzute facilități în legislația în vigoare la achitarea impozitului din activitatea independentă pentru anumite categorii de persoane (pensionari și persoane cu dezabilități)? 9. (31.6.5) În cazul comercializării mărfurilor de uz personal folosite (îmbrăcăminte și încălțăminte) care vor fi documentele care asigură proveniența acestora? 10. (31.6.4) Dacă activitatea independentă a fost înregistrată pe parcursul anului, în cazul dat contribuabilul este obligat să achite impozitul pe venit în mărime de 3000 de lei anual? 11. (31.6.3) La încetarea activității independente se va efectua un control fiscal pentru perioada activității desfășurate? 12. (31.5.5) Ce instituții sunt responsabile de emiterea licențelor și de aplicarea amenzilor în cazul desfășurării activității fără licență pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună 13. (31.5.4) Ce acte reglementează licențierea activității de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare? 14. (31.2.23) Începând cu 24 noiembrie 2017 au fost stabilite prețuri minime curente de comercializare cu amănuntul a țigaretelor fără filtru. Ce sancțiuni se vor aplica în cazul comercializării acestora la prețuri mai mici decât prețurile minime de referință? 15. (31.2.22) Urmează a fi sancționat contribuabilul pentru neeliberarea sau neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, caz depistat în cadrul controlului fiscal repetat? 16. (31.2.21) Ce sancțiuni se aplică la completarea incorectă a facturii fiscale? 17. (31.2.20) Contribuabilul este subiect al impunerii cu TVA. La efectuarea livrării impozabile cu TVA nu a prezentat cumpărătorului factura fiscală. Ce sancțiuni vor fi aplicate în acest caz? 18. (31.2.19) În cadrul controlului fiscal se constată că la contribuabilul supus controlului au fost sustrase documentele contabile și nu au fost restabilite până la momentul controlului. Urmează a fi aplicate acestuia careva sancțiuni? 19. (31.2.18) În urma controlului fiscal efectuat la agentul economic a fost emisă decizia asupra cazului de încălcare fiscală prin care au fost efectuate corectări în partea ce ține de veniturile achitate persoanei fizice. Urmează a fi aplicate careva sancțiuni acestuia în cazul în care nu va informa beneficiarul plăților despre acest fapt? 20. (31.2.17) Va fi sancționat angajatorul pentru prezentarea tardivă salariatului a informației privind suma salariului achitat, suma scutirilor acordate și deducerilor prevăzute, precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Ministerul Economiei

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon